Budując dom jednorodzinny, ale także budynek mieszkaniowy z podziałem na lokale tudzież dowolny inny obiekt użytkowy, będziemy się spotykać z tymi samymi rozwiązaniami. Różnice będą wynikać głównie ze skali, a także specyfiki konkretnego budynku. Wiemy dobrze, że każda taka konstrukcja składa się z wielu elementów.

Jednym z nich są ściany nośne, a więc te, na których opiera się cały obiekt. Wytyczają one jego bryłę, a także podtrzymują całość. To na nich spoczywają obciążenia, które muszą się równomiernie rozkładać – jedynie wówczas budynek będzie stabilny, a jego użytkowanie pozostanie bezpieczne.

Znaczenie ścian nośnych jest jasne, ale na nich sprawy się nie kończą. Mamy bowiem ścianki działowe, których głównym zadaniem jest oddzielanie pomieszczeń od siebie. Za ich pomocą można wytyczać pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze.

Nie mają one charakteru nośnego, co oznacza, że konstrukcja obiektu nie jest na nich oparta. Można zatem swobodnie je stawiać i usuwać wedle potrzeb właściciela lub inwestora. Sposób wykonania ścianek działowych jest kwestią otwartą i zależy od tego, co przewiduje projekt.

W starszych systemach budowlanych ściankę działową z reguły stawiano w wersji murowanej, co miało pozytywny wpływ na solidność konstrukcji, ale mogło komplikować pewne kwestie związane chociażby z wbijaniem gwoździ czy wierceniem. Obecnie popularność zyskują systemowe ścianki działowe wykonane z płyt gipsowo-kartonowych. Są lekkie, proste w montażu i cechują się dobrymi własnościami izolacyjnymi oraz dźwiękochłonnymi.

www.kukania.com.pl

By Nikodem