Budując dom nie możemy pominąć żadnego elementu mającego wpływ na jego funkcjonowanie, a także na nasz komfort życia. Domy stanowią sieci naczyń połączonych i poza samą konstrukcją budynku należy pamiętać także o wszelkich niezbędnych instalacjach. To ile ich będzie i jakiego będą rodzaju zależy już wyłącznie od naszych założeń i planów. Z pewnością do niezbędnych zaliczyć trzeba instalację elektryczną, która zapewni nam dostęp do zasilania z sieci, a także instalację wodnokanalizacyjną, bez której nie będziemy mogli korzystać z bieżącej wody. Rzecz jasna istnieją jeszcze inne typy instalacji, o których zapominać nie wolno. Instalacja grzewcza jest z reguły normą, choć kwestią otwartą jest to, czy będzie ona oparta o zasilanie z sieci centralnego ogrzewania czy o piec, który pozostanie w naszej gestii. Pomysłów na ogrzewanie domów jest wiele.

Niektórym wystarcza jedynie kominek, inni decydują się na wyłącznie grzejniki elektryczne. Jeśli natomiast chodzi o wspomnianą instalację wodnokanalizacyjną, to jej projekt stanowi spore wyzwanie. Wykonanie kompletnego schematu należy zlecić specjaliście, a więc osobie posiadającej uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wodnych. Projekt musi uwzględniać sieć rur dopływowych oraz odpływowych, ich dokładny przebieg oraz średnicę. Trzeba także określić umiejscowienie wszystkich zaworów. W oparciu o gotowy projekt ekipa wykonawców musi to wszystko obrócić w realną instalację, która będzie w pełni sprawna i bezpieczna w użytkowaniu. Od tego zależy funkcjonowanie lokatorów.

www.cebulane.pl

By Nikodem