Pacjenci cierpiący na przewlekłą niewydolność nerek są poddawani leczeniu przyczyny choroby, która uszkodziła im nerki. Leczenie ma też zahamować dalsze nasilanie się tego uszkodzenia.

W terapii ważne jest, aby zwolnić lub, jeśli to możliwe, całkowicie zatrzymać dalsze uszkadzanie nerek. Walka z przewlekłą niewydolnością nerek przede wszystkim opiera się na stosowaniu leków, które zmniejszają białkomocz i będą pełniły funkcję ochronną względem nerek.

Chorym podaje się też leki na nadciśnienie, a rezygnuje z tych, które w jakikolwiek sposób mogłyby uszkadzać nerki. W leczeniu zwalcza się też wszelkie czynniki ryzyka miażdżycy takie jak np.

otyłość czy palenie papierosów. Chorzy na przewlekłą niewydolność nerek muszą także stosować odpowiednią dietę w zależności od stadium choroby.

Największe jednak znaczenie dla hamowania dalszego uszkodzenia nerek ma walka z nadciśnieniem. W tym celu przede wszystkim ogranicza się spożycie soli, która u osób z chorobą nerek wpływa na wzrost ciśnienia.

By Nikodem