Jak leczy się przewlekłą niewydolność nerek?

Jak leczy się przewlekłą niewydolność nerek?

11 kwietnia 2018 Wyłącz przez Nikodem

Pacjenci cierpiący na przewlekłą niewydolność nerek są poddawani leczeniu przyczyny choroby, która uszkodziła im nerki. Leczenie ma też zahamować dalsze nasilanie się tego uszkodzenia.

W terapii ważne jest, aby zwolnić lub, jeśli to możliwe, całkowicie zatrzymać dalsze uszkadzanie nerek. Walka z przewlekłą niewydolnością nerek przede wszystkim opiera się na stosowaniu leków, które zmniejszają białkomocz i będą pełniły funkcję ochronną względem nerek.

Chorym podaje się też leki na nadciśnienie, a rezygnuje z tych, które w jakikolwiek sposób mogłyby uszkadzać nerki. W leczeniu zwalcza się też wszelkie czynniki ryzyka miażdżycy takie jak np.

otyłość czy palenie papierosów. Chorzy na przewlekłą niewydolność nerek muszą także stosować odpowiednią dietę w zależności od stadium choroby.

Największe jednak znaczenie dla hamowania dalszego uszkodzenia nerek ma walka z nadciśnieniem. W tym celu przede wszystkim ogranicza się spożycie soli, która u osób z chorobą nerek wpływa na wzrost ciśnienia.