W budownictwie lądowym zagrożenia prowadzące do katastrof budowlanych mogą wynikać wielu przyczyn. Jako najważniejsze określa się zazwyczaj błędy przy projektowaniu i wykonawstwie czy też przypadki losowe wynikające najczęściej z niesprzyjających zjawisk atmosferycznych.

Jednak bardzo rzadko, zarówno budowlańcy, jak i osoby spoza branży dostrzegają zagrożenie płynące od instalacji i sieci. Duże zagrożenie stanowią instalacje elektryczne, które mogą inicjować zapalenie się materiałów, a w połączeniu z utleniającym się gazem wybuchy.

Instalacje wodociągowe lub hydrofory mogą prowadzić do utraty stabilności niektórych elementów. Podobne zagrożenie może wynikać z instalacji kanalizacyjnych.

Jednak największe niebezpieczeństwo płynie ze strony instalacji gazowych, ponieważ jej uszkodzenie bądź jakakolwiek nieszczelność mogą prowadzić do wybuchu i zatrucia osób znajdujących się w pobliżu budowy. Wszelkiego rodzaju instalacje stanowią duże zagrożenie podczas budowy poszczególnych obiektów, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność i rozwagę, co przyczyni się do zmniejszenia katastrof w sektorze budownictwa lądowego.

By Nikodem