Abstrakcjonizm został zapoczątkowany w Rosji. Jest to stosunkowo młody dział malarstwa, ponieważ jego początki sięgają początków dwudziestego wieku. Cechą charakterystyczną malarstwa abstrakcjonistycznego jest całkowita rezygnacja z jakichkolwiek form, które mogłyby określać kształt danej postaci czy przedmiotu.

Abstrakcjonizm można określić jako połączeniu kilku, innych kierunków malarstwa. Niektóre jego elementy nawiązują do kubizmu, futuryzmu czy impresjonizmu. Do jednych z najbardziej znanych przedstawicieli tego nurtu zalicza się Edvard Munch.

Jego najpopularniejszym dziełem jest chociażby „Krzyk”, który wiernie odzwierciedla podstawowe założenia abstrakcjonizmu. Do innych przedstawicieli abstrakcjonizmu zalicza się Kazimierza Malewicza czy Jacksona Pollock’a. Obrazy wykonane w tym stylu są dość trudne do zinterpretowania.

Być może jest to jeden z powodów, dla którego abstrakcjonizm nie jest szczególnie popularny wśród części społeczeństwa. Warto jednak samodzielnie zobaczyć niesamowite efekty tego nurtu.

www.spejs.eu

By Nikodem